Fragt og levering

Priser:

Fri fragt på alle ordrer.

Betingelser:

Vi tilbyder levering med Post Danmark, eller UPS valgmulighederne kan afhænge af produkttype. Reklamationsbestemmelserne for leverancerne følger den benyttede transportørs bestemmelser*. Generelt set kan oplyses at ved enhver skade på forsendelsen tages der imod ved skriftligt forbehold for senere undersøgelse af indholdet eller helt ved at nægte modtagelse af forsendelsen. Ved ej synlig skade skal der reklameres indenfor 7 dage, både til os og transportøren.

* Uddybende reklamationsbestemmelser.

Post Danmark

§ 1.17.2 ERSTATNING VED BORTKOMST OGBESKADIGELSE Post Danmark Logistik A/S er erstatningspligtig forbortkomst, herunder helt eller delvist tab af pakkensindhold, eller beskadigelse af en Erhvervspakke,såfremt bortkomsten eller beskadigelsen skyldesforsæt eller uagtsomhed, der kan tilregnes PostDanmark Logistik A/S.§1.19: Reklamation til Post Danmark Logistik A/S i anledningaf synlig beskadigelse af en pakke, eller ved helteller delvist tab af indhold af pakken, skal ske straksved modtagelsen af pakken. Ved ikke synlig beskadigelseskal reklamation ske til Post Danmark LogistikA/S inden 7 dage fra modtagelsen,Kilde: http://www.postdanmark.dk/da/Documents/Forretningsbetingelser/erhvervspakker-1.pdf